Gratis locatie aanmelden
from
Uitgebreid zoeken

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld door Kerklocaties.nl. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Door onze website te bezoeken, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een informatie- of offerteaanvraag te doen, erkent u en stemt u ermee in dat u onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan en de online informatie- en offerteaanvragen van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Kerklocaties.nl. Onze service wordt alleen aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op onderstaande voorwaarden. 

 

1. Onze dienst(en)

Via deze website bieden wij (Kerklocaties.nl) een online platform aan waarop beheerders van Kerkgebouwen in Nederland hun gebouw(en) c.q. ruimte(s) voor bezichtiging en verhuur kunnen presenteren en waar bezoekers van de website contact kunnen opnemen met beheerders van de betreffende kerkgebouwen. Kerklocaties fungeert uitsluitend als tussenpersoon tussen vrager en aanbieder (beheerder c.q. locatie-eigenaar). 

Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

 

2. Gratis

Wij bieden onze service gratis aan. Wij brengen u geen kosten in rekening voor onze diensten. Bij verhuurzaken betaalt u rechtstreeks aan de beheerder van de kerk voor de afgenomen producten en diensten. Beheerders van kerkgebouwen kunnen hun kerkpand(en) kosteloos op Kerklocaties.nl vermelden en van de activiteitenagenda gebruik maken.

 

3. Locatie Informatie

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de kerken, kapellen en kloosters zelf (in hun profiel) aan ons verstrekken. Beheerders van kerken hebben toegang tot hun eigen account en informatie. Daarom is elke kerklocatie zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie die op onze website wordt getoond. 

Kerklocaties.nl is geen keurmerk en dient ook niet te worden beschouwd als een partij die aanbevelingen of indicaties geeft ten aanzien van de kwaliteit, het serviceniveau of de classificatie van een kerk, kapel of klooster die op de website gepresenteerd wordt.

Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door tijdelijke en/of gedeeltelijke defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of nietwaarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie.  

 

4. Correspondentie van Kerklocaties.nl

Afgezien van de bevestigingsmail waarmee de informatie- of offerteaanvraag wordt bevestigd, de uitnodiging voor de gebruikersbeoordeling en de e-mails waar u zich actief voor heeft aangemeld, zullen wij u geen andere (gevraagde of ongevraagde) mededelingen, e-mails of correspondentie sturen, tenzij u daarmee nadrukkelijk heeft ingestemd.

 

5. Privacy

Kerklocaties.nl geeft geen (persoons)gegevens door aan derden, tenzij hiertoe wettelijk verplicht.

 

6. Aansprakelijkheid

Kerklocaties.nl is geen partij bij overeenkomsten die via haar site tussen bezoekers van de website en (kerk)locaties tot stand komen. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor de correcte nakoming van deze overeenkomst door een kerklocatie, en kunnen niet worden aangesproken tot vergoeding van schade die in verband met niet nakomen van deze overeenkomst wordt geleden. Met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor onze service (zie ook disclaimer).